Sep 18 – 19, 2019
Seminar Hall, 3-go-kan, KEK Tsukuba Campus
Asia/Tokyo timezone

Participant List

47 participants

First Name Last Name Affiliation
Akio Morita KEK
Chungming Chu Institute of High Energy Physics
Daichi Naito KEK
David Sagan Cornell University
Demin Zhou KEK
Di WANG KEK
Gang Li IHEP
Guanglei xu IHEP,CHINA
Haruyo Koiso KEK
Hideaki Hotchi J-PARC, JAEA
Hiroki Okuno RIKEN Nishina Center
Hiroshi Sugimoto KEK
Hiroyuki Harada JAEA
Hongfei Ji Institute of High Energy Physics (IHEP), Chinese Academy of Sciences
Ivan Morozov BINP
Kaoru Yokoya KEK
Katsuhiro Moriya JAEA/J-PARC
Katsunobu Oide CERN
Kazuhito Ohmi KEK
Kazuro Furukawa KEK
Kentaro Harada KEK
Kohji Hirata KEK
Laurent Deniau CERN
MIN YANG J-PARC/ SOKENDAI
Mitsuo Kikuchi KEK
Motoki CHIMURA Tohoku University
Nao Higashi KEK
Naoko Iida KEK
Noboru Yamamoto KEK
Norio Nakamura KEK
Pavel Piminov BINP SB RAS
Shinji Machida STFC RAL
Susumu Igarashi KEK
Susumu Kamada KEK
Takashi Asami U.Tokyo
Takashi Ishida Nagoya University
Takashi Mori KEK
Takashi Obina KEK
Takuya Kamitani KEK
Toshihiro Mimashi KEK
Xueting Wu IHEP
Yiwei Wang IHEP
Yoichi Sato KEK/J-PARC
Yoshihiro Funakoshi KEK
Yoshinori Kurimoto KEK/J-PARC
Yuki Abe SOKENDAI
Yukiyoshi Ohnishi KEK