XQCD 2019 (The 17th International Conference on QCD in Extreme Conditions)

Japan
122, 134 (Bunkyo School Building, Tokyo Campus, University of Tsukuba)

122, 134

Bunkyo School Building, Tokyo Campus, University of Tsukuba

3-29-1 Otsuka Bunkyo-ku Tokyo 112-0012 Japan
Description

The 17th International Conference on QCD in Extreme Conditions (XQCD 2019) will be held in Tokyo from 24 to 26 June 2019. XQCD is a series of international workshop-style conferences, held annually, which aims to cover recent advances in the theory and phenomenology of QCD under extreme conditions of temperature and/or baryon density, together with related topics.

Topics:

 • QCD at finite temperature and density
 • QCD in external fields
 • Phase diagram of strongly interacting matter
 • Properties of Quark-Gluon Plasma
 • Heavy ion collision phenomenology
 • Neutron stars

More information is available on the conference homepage.

 


Sponsored by:

Center for Computational Sciences, University of Tsukuba

KEK

Tomonaga Center for the History of the Universe, University of Tsukuba

 

Participants
 • Adam Bzdak
 • Aiichi Iwazaki
 • Akihiro Shibata
 • Akio Tomiya
 • Aleksandr Nikolaev
 • ALEXANDER LEHMANN
 • Alexander Maximilian Eller
 • Alexander Rothkopf
 • Andre Veiga Giannini
 • Andrei Alexandru
 • Anh Quang Pham
 • Arata Yamamoto
 • Atsushi Baba
 • Atsushi Nakamura
 • Chiho Nonaka
 • Chinatsu Watanabe
 • Daiki Suenaga
 • Di-Lun Yang
 • Enrico Rinaldi
 • Etsuko Itou
 • Francesco Di Renzo
 • Frithjof Karsch
 • Gergely Fejos
 • Goro Ishiki
 • Hayato Aoi
 • Hidefumi Matsuda
 • Hideo MATSUFURU
 • Hidetoshi Taya
 • Hiroki Hoshina
 • Hiromasa WATANABE
 • Hiroshi Ohno
 • Hirotsugu Fujii
 • Jens Oluf Andersen
 • JINFENG LIAO
 • Jun Nishimura
 • Kazunori Itakura
 • Kazuya Mameda
 • Kazuyuki Kanaya
 • Kei Suzuki
 • Kei-Ichi Kondo
 • Kentaro Nishimura
 • Kevin Zambello
 • Koichi Hattori
 • Koichi Murase
 • Manuel Scherzer
 • Masakiyo Kitazawa
 • Masaru Hongo
 • Masayasu Hasegawa
 • Matias Säppi
 • Muneto Nitta
 • Noriyuki Sogabe
 • Olaf Kaczmarek
 • Oliver Bär
 • P. Thomas Jahn
 • Ryo Sakai
 • Sebastian Schmalzbauer
 • Semeon Valgushev
 • Shanjin Wu
 • Shigehiro Yasui
 • Shinji Ejiri
 • Shogo Nishino
 • Shoichi Sasaki
 • Shoichiro Tsutsui
 • Shota Imaki
 • Simran Singh
 • Takahiro MIURA
 • Takehiro Azuma
 • Takeru Yokota
 • Teiji Kunihiro
 • Tetsufumi Hirano
 • Ting-Wai Chiu
 • Tomoya Hayata
 • TORU KOJO
 • Toshihiro NONAKA
 • Tyler Gorda
 • Urs Wenger
 • Yasushi Nara
 • Yi Yin
 • Yoshimasa Hidaka
 • Yoshinobu Kuramashi
 • Yoshio Kikukawa
 • Yui Hayashi
 • Yuji Hirono
 • Yuki Fujimoto
 • Yusuke Namekawa
 • Yusuke Taniguchi
 • Yuto Mori
 • Zebin Qiu
 • Zhandos Moldabekov