13-16 September 2022
Nambu Hall
Asia/Tokyo timezone